Mijozlar muammolarini yechish

V.L.Galperin nomidagi “Toshkent quvur zavodi” MChJ QKda mijozlarning muammolarini hal qilish bo‘yicha aniq tizimli jarayon yo‘lga qo‘yilgan:

  • mijozlarning barcha fikr-mulohazalari muammolarning ustuvorligiga asosan “muammolar reestri”ga kiritiladi.
  • muammoni hal qilish manbalar aniqlanadi.
  • muammoni hal qilish jarayoni ishtirokchilari uchun kpi aniqlandi.
  • yechilgan muammolar bo’yicha hisobotlardan iborat bilimlar bazasi shakllantirildi.
  • mijozlarni muammolar yechimlari to’g’risida tezkor xabardor qilish tizimi tashkil etildi.
  • muayyan muammolarni hal qilish va maqsadli jo’natish uchun mijozlar uchun axborot byulletenlarini tayyorlash tashkil qilidi